11/16/2021
Welkom bij de Research Manager omgeving van Zuyderland!

De Research Manager omgeving van Zuyderland kent een aantal modules. Maak met behulp van onderstaande informatie de keuze voor de juiste module.

1. Wilt u een studie uitvoeren in Zuyderland die niet door onze METCZ getoetst hoeft te worden?
Ga dan naar de module CTMS - BWO Zuyderland.
Voor studies die in Zuyderland plaatsvinden, dient voorafgaande aan de start van de studie de goedkeuring van de Raad van Bestuur te worden verkregen. Deze goedkeuringsprocedure wordt uitgevoerd door het Bureau Wetenschappelijk Onderzoek (BWO).

2. Wilt u een studie uitvoeren in Zuyderland die wel door onze METCZ moet getoetst worden?
Ga dan naar de module CTMS - BWO Zuyderland
Wij zullen ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan de module METC Management, zodat u het grootste deel van de informatie maar éénmaal hoeft in te dienen. In dit document vindt u meer informatie hierover.

3. Wilt u een studie uitvoeren die niet in Zuyderland plaatsvindt, en wilt u deze studie laten toetsen door de METCZ?
Ga dan naar de module ERMS - METCZ.
Voor elke studie dient een positief oordeel (bij WMO plichtige studies) of een ‘niet-WMO verklaring’ (bij niet-WMO plichtige studies) te worden verkregen van een METC.

4. Wilt u een onderzoeksdatabase (eCRF of vragenlijsten) bouwen voor uw studie?
Ga dan naar de module EDC - BWO Zuyderland.
Voor ondersteuning en vragen hierover kunt u terecht bij BWO. In het geval van WMO-plichtig onderzoek geïnitieerd vanuit Zuyderland, neemt BWO vanzelf contact met u op hierover.

De goedkeuringsprocedure binnen Zuyderland wordt uitgevoerd door Bureau Wetenschappelijk Onderzoek (BWO). Voor vragen hierover, of behoefte aan ondersteuning in de verschillende fasen van wetenschappelijk onderzoek, kunt u bij BWO terecht.

BWO
BWO@zuyderland.nl

METCZ
metc@zuyderland.nl
088-45 90129